Saturday, November 16, 2013

Menjelang Jamasan Pusaka Selogiri

info SELOGIRI - SELOGIRI - Ritual tahunan di bulan Muharam (Sura) untuk warga Selogiri salah satunya adalah Ritual Jamasan Pusaka Mangkunegaran I.

Paraga Pengangkat Tutup Pintu Tugu Ireng Selogiri
Paraga Pengangkat Tutup Pintu Tugu Ireng
Sore hari ini Sabtu (16/11/2013) ritual pengambilan pusaka dari dalam Tugu Ireng dimulai dari membuka batu penutup pintu tugu pusaka.

"Telah menjadi tradisi yang turun temurun, untuk membuka batu penutup selalu dilakukan oleh masyarakat yang berasal dari dusun Gunung Wijil. Selain dari warga Gunung Wijil, konon dikabarkan tak akan mampu membukanya" ujar lurah Kaliancar Kasmo.

Pusaka Di Dalam Tugu Ireng Selogiri
Pusaka yang bersemayam di dalam Tugu Ireng Selogiri

Pusaka yang bersemayam di dalam Tugu Ireng antara lain adalah Keris Kyai Karawelang, Keris Kyai Jaladara, dan Tombak Kyai Totog. Batu penutup pintu dibuka tepat pada pukul 17:00 WIB oleh 9 (sembilan) orang dari Gunung Wijil diantaranya; Mardi, Tarno, Lagimin, Sarto, Harjono, Sukiyo, Tugiman, Kemin, dan Lardi.


Sedangkan upaca pengambilan atau penurunan pusaka keramat tinggalan Raden Mas Sahid (Pangeran Sambernyawa) akan dilaksanakan malam nanti sekira pukul 19:00 WIB dalam tajuk "Mandhaping Pusaka Peninggalan KGPAA Mangkunegara I Tahun 2013".

Ritual Mandhaping Pusaka Mangkunegara I dilaksanakan oleh Himpunan Kerabat Mangkunegaran Suryasumirat (HKMNS). Setelah pusaka dikeluarkan dari tempat semayamnya, kemudian akan dilakukan kirab atau diarak keliling sekitar wilayah Selogiri kota kemudian akan menginap semalam di Pendapa Kecamatan Selogiri.

Suasana Menjelang Penurunan Pusaka Di Taman Tugu Pusaka Selogiri
Suasana Taman Selogiri dari atas Tugu Ireng
Malam ini Ritual Mandhaping Pusaka Mangkunegara I juga berlanjut dengan acara Tirakatan. Tirakatan akan disemarakkan oleh hiburan pentas seni di halaman Taman Tugu Pusaka Selogiri. Silakan berbondong-bondong datang ke Taman Tugu Pusaka Selogiri.


Comments
0 Comments

0 comments:

Post a Comment

Demikian informasi seputar Selogiri yang dapat kami haturkan, suka tidak suka tetap THANKYOU.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...